Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ιδρυτική διακήρυξη - Αθήνα 17-11-2013


Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες
Πολιτική
Η βαθιά κρίση που μαστίζει τη χώρα μας οφείλεται κατά κύριο λόγο στη δομική κρίση του καπιταλιστικού συστήματος, στις στοχεύσεις των δυνάμεων της αγοράς, στις ασκούμενες από τις κυβερνήσεις σκληρές νεοφιλελεύθερες οικονομικές πολιτικές, καθώς και στην οργανωμένη  καθοδήγηση από τους φορείς της  παγκοσμιοποίησης  (ΔΝΤ,  Διεθνής Τράπεζα, ΟΟΣΑ.), που  υπηρετούν με τον πιο συστηματικό τρόπο τα συμφέροντα του Κεφαλαίου.    
Είναι κοινή διαπίστωση ότι η σημερινή ιστορική περίοδος επηρεάζει όλες τις πτυχές της πολιτικής, της κοινωνίας και της οικονομίας μας. Η κρίση αυτή επιφέρει δομικούς και έντονους μετασχηματισμούς, οι οποίοι θα επηρεάσουν όλους τους θεσμούς της χώρας μας. 
Σ’ αυτή την ιστορική συγκυρία, εμείς οι εκπαιδευτικοί και γενικότερα οι εργαζόμενοι:
·        Οφείλουμε να δώσουμε πρωτοποριακό αγώνα για μια προοδευτική προοπτική της κοινωνίας μας, για ένα κράτος δικαίου, για μια δημοκρατική πολιτεία, για την υπεράσπιση των δίκαιων αιτημάτων των εργαζομένων.
·        Επιδιώκουμε τη δημιουργία μιας «ανοιχτής κοινωνίας», που θα συνδιαλέγεται κριτικά με τις διεθνείς εξελίξεις και θα επιζητά τη διαρκή βελτίωση της Ελλάδας στο διεθνή καταμερισμό εργασίας και θα θέτει ως πρωταρχικό στοιχείο την υπεράσπιση των αξιών και των προτεραιοτήτων του κόσμου της εργασίας.
·        Στρατηγικός μας στόχος είναι ο σοσιαλιστικός μετασχηματισμός της κοινωνίας μας, μία νέα  αφήγηση που να ανταποκρίνεται στα σύνθετα κοινωνικά και πολιτικά αιτήματα του παρόντος  και να δίνει ελπίδα και όραμα για το μέλλον.
Μόνο μια δημοκρατικά οργανωμένη πολιτεία μπορεί να απελευθερώσει τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας, προάγοντας τις αξίες της αλληλεγγύης, της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, και να οδηγήσει στη χειραφέτηση των πολιτών.
Όλα αυτά προϋποθέτουν μια προοδευτική πολιτική εξέλιξη, για την ανασύνταξη του μεγάλου κοινωνικού ρεύματος της Κεντροαριστεράς. Γιατί τα μεγάλα ζητήματα της χώρας θα κριθούν κυρίως και πρωτίστως στο χώρο της πολιτικής.
Η σημερινή μας πρωτοβουλία εντάσσεται στα πλαίσια των κοινωνικών προοδευτικών διεργασιών και μιας πολιτικής δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, που θα έχουν ως βασικό μέλημα τον εκδημοκρατισμό της ίδιας της πολιτικής και της οικονομίας, την άμβλυνση των ανισοτήτων και την προαγωγή της κοινωνικής ισότητας.

Κίνημα

Στο Κίνημά μας έχουμε την ιστορία μας και τη συνεισφορά μας στις μεγάλες κατακτήσεις της Δημόσιας εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού μας επαγγέλματος: Διαμόρφωση του προοδευτικού Νόμου 1566/1985, εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης, μαζικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενίσχυση της ποιότητας της παρεχόμενης παιδείας, βελτίωση των εργασιακών συνθηκών των εκπαιδευτικών. Έχουμε βεβαίως και τις αδυναμίες μας και τα λάθη μας.
Γενικότερα οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι το συνολικό κίνημα των εργαζομένων δεν είχε κατακτήσει μια ταξική συνείδηση, η οποία θα ήταν αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της σημερινής πλήρους ανατροπής του εργασιακού μας χάρτη. Αντίθετα έχει συμβάλει στη διαμόρφωση  επαγγελματικών – κλαδικών αντιλήψεων, που τελικά κρίθηκαν ατελέσφορες στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας.
Όταν όμως η ιστορία του τόπου μας θέτει τόσα κρίσιμα ζητήματα στην πρώτη γραμμή της πολιτικής, εμείς δεν μπορούμε να παραμένουμε ίδιοι με το χθες.
·        Οφείλουμε να αναστοχαστούμε και να επανασχεδιάσουμε τη λειτουργία και τη δράση μας με περισσότερη αποφασιστικότητα, με μεγαλύτερη συσπείρωση των εργαζομένων για μεγάλους κοινωνικούς  αγώνες.
·        Πιστεύουμε ότι οι μεγάλες αφηγήσεις και η ακτινοβολία της συλλογικότητάς μας είναι επίκαιρες όσο ποτέ άλλοτε και μπορούν να αποτελούν σηματωρό στον κοινωνικό μας ρόλο.
·        Η κρισιμότητα των καιρών επιβάλλει αγώνες ενάντια στις δυνάμεις του κεφαλαίου και της αγοράς, στην ιδιωτικοποίηση των δημόσιων και κοινωνικών αγαθών και στη συσσώρευση του πλούτου σε όλο και πιο λίγα χέρια, στο πολυεθνικό και χρηματιστηριακό κεφάλαιο, που είναι η βασική αιτία για τις μεγάλες κοινωνικές ανισότητες, για την περιστολή των βασικών μας δικαιωμάτων.
·        Πιστεύουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε τα στερεότυπα με τα οποία προσεγγίζαμε τις εξελίξεις. Απαιτούνται μετριοπάθεια και σχετικοποίηση στον παραταξιακό λόγο, κουλτούρα ουσιαστικής συνεργασίας.
·        Διαμορφώνουμε μια «νέα συνδικαλιστική κουλτούρα», η οποία αφενός θα αφίσταται από κάθε συντεχνιακή αντίληψη εξασφαλίζοντας έτσι μια ευρύτερη κοινωνική δυναμική και αφετέρου θα αναδεικνύει το ζήτημα της πλειοψηφίας στο περιεχόμενο των αιτημάτων μας – και όχι μόνο στους τίτλους και στο «πόσες ημέρες απεργίας» θα κάνουμε - για βιώσιμες συγκλίσεις στον κλάδο μας. Γιατί χωρίς ουσιαστικές συνθέσεις δεν μπορεί να υπάρξει συνδικαλισμός!
Κανείς δεν μπορεί να αυτοαναγορευτεί σε τιμητή της αλήθειας και του πολιτικά ορθού. Η όποια παραταξιακή αυταρέσκεια δεν έχει σήμερα καμιά αξία. Αντίθετα απαιτούνται ενότητα στη βάση των εργαζομένων, ευρείες και ουσιαστικές πλειοψηφίες στα βασικά μας αιτήματα, στους μεγάλους μας στόχους.
Ο αγώνας μας δεν μπορεί να είναι αγώνας μόνο κλαδικός.

·        Οφείλει να είναι αγώνας κοινωνικός και να συνδέεται με το μεγάλο μας πρόταγμα για «Δημόσια και Δωρεάν παιδεία», για μόρφωση σε όλους τους νέους και τις νέες χωρίς διακρίσεις και φραγμούς.

·        Οφείλει να είναι αγώνας που θα προάγει την ταξική συνείδηση αναδεικνύοντας το γενικότερο κίνημα όλων των εργαζομένων. Γιατί ιδιαίτερα σήμερα κανένας κλαδικός αγώνας από μόνος του δεν μπορεί να έχει προοπτική.

·        Οφείλει να είναι αγώνας που θα αναδεικνύει συστηματικά τόσο τον κοινωνικό ρόλο του κινήματός μας όσο και τον μορφωτικό του χαρακτήρα.
Παράλληλα είναι  αναγκαία όσο ποτέ η καλλιέργεια ενός ισχυρού «Μορφωτικού Κινήματος» που θα θέσει το ζήτημα της πρωταρχικής σχέσης του πολίτη με τη γνώση και τον εκδημοκρατισμό της γνώσης ως πρώτη πολιτική προτεραιότητα.

Αγωνιζόμαστε για ένα πολιτικοποιημένο, για ένα ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, για ένα κίνημα που θα συσπειρώνει όλους τους εργαζομένους και θα έχει πάντα δημιουργικό χαρακτήρα με θέσεις και δράσεις που θα ριζοσπαστικοποιούν τις αντιλήψεις μας και θα προάγουν την κοινωνική συνείδησή μας.  
Βασικοί μας στόχοι είναι:

1.     Η ουσιαστικότερη σύνδεση των Συλλόγων Διδασκόντων με τους θεσμούς της συλλογικής μας λειτουργίας και ιδιαίτερα με τις Γενικές Συνελεύσεις, έτσι ώστε οι Σύλλογοι Διδασκόντων να γίνουν πρωτογενείς κυψέλες προβληματισμού και δράσης, πρωτοβουλιών και παραγωγής θέσεων αλλά και αποφάσεων.

2.   Η ενεργητικότερη συσχέτιση της δράσης μας με την καθημερινή ζωή του σχολείου, με τις επιταγές της σχολικής αίθουσας (γιατί ό,τι συμβαίνει μέσα στη σχολική αίθουσα είναι οι στιγμές της αλήθειας για το εκπαιδευτικό σύστημα), με τα μικρά και τα μεγάλα προβλήματα των εκπαιδευτικών.

3.   Η ανάδειξη των θεμελιωδών εργασιακών ζητημάτων των εκπαιδευτικών στο γενικότερο επίπεδο του κινήματος εργαζομένων, στην ελληνική κοινωνία.

Εκπαίδευση

“The more education you have, the more education you want”

UNESCO

Οφείλουμε να απαντήσουμε στη μεγάλη πρόκληση των καιρών μας. Να δημιουργήσουμε τους «δικούς μας καιρούς».
Μπορεί σε γνωσιοκεντρικές εποχές να αποδομείται η δημόσια εκπαίδευση; Μπορεί σε συνθήκες άγριας καπιταλιστικής εκμετάλλευσης να μην προταχθούν τα βασικά κοινωνικά δικαιώματα και το κοινωνικό κράτος;
Θεωρούμε ότι βασική αποστολή της εκπαίδευσης είναι ο μετασχηματισμός της σημερινής «οικονομίας της πληροφορίας» στην αυριανή «κοινωνία της γνώσης και της μάθησης». Ο εκδημοκρατισμός της γνώσης και των νέων τεχνολογιών είναι θεμελιακά στοιχεία για την ιστορικότητα της εποχής μας. Η γνώση δεν μπορεί να θεωρείται αυτοσκοπός, αλλά μέσο για τη διαμόρφωση ενεργών πολιτών, ελεύθερων στοχαζόμενων ανθρώπων, εργαζόμενων με κριτική σκέψη και με κουλτούρα αμφισβήτησης και δημιουργίας.


Αγωνιζόμαστε για μια εκπαίδευση έτσι ώστε:
·        Να υπηρετεί τις αξίες της ειρήνης και της φιλίας των λαών, της συναδελφικότητας και της συνεργασίας μεταξύ των ανθρώπων.
·        Να αναπαράγει τον πολιτισμό και τις παραδόσεις του λαού μας. Να καλλιεργεί τις κοινωνικές και ανθρώπινες σχέσεις.
·        Να προάγει την ανεκτικότητα, τη διαφορετικότητα, τη διαπολιτισμικότητα και την πολυπολιτισμικότητα.
·        Να αμβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες και να προωθεί μέτρα και πολιτικές για ίδιες αφετηρίες και ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση των νέων.
·        Να επιδιώκει διαρκώς τη βελτίωση της ποιότητας της παιδείας, λαμβάνοντας υπόψη τις κατακτήσεις της επιστήμης και την κουλτούρα της τέχνης και των γραμμάτων.     
Η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης αποτελεί επένδυση στο μέλλον του λαού μας,  καίριο παράγοντα για την παραγωγική ανασύνταξη της χώρας μας, για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο.
Σήμερα η ενδυνάμωση της «μορφωτικής αποσκευής» του σχολείου είναι πρώτη προτεραιότητά μας. Για να μπορούν οι νέοι να ερμηνεύουν τον Κόσμο και να αγωνίζονται για τη δημιουργία μιας δίκαιης κοινωνίας. 

Εκπαιδευτικός
Βασική θεσμική και διαχρονική αποστολή του εκπαιδευτικού θεωρούμε ότι είναι η κοινωνική, μορφωτική και παιδαγωγική δράση του,  που συνιστά τον βασικότερο παράγοντα για τη διαμόρφωση του μέλλοντος μιας χώρας.   
Γι’ αυτό η ενίσχυση του παιδαγωγικού μας ρόλου αποτελεί βασικό καθήκον και πρώτιστη προτεραιότητα. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να δημιουργηθούν πολίτες χειραφετημένοι, που θα διεκδικούν τον κοινωνικό τους ρόλο, πολίτες ενεργοί, που θα αγωνίζονται για την αυτοπραγμάτωση και τα δικαιώματά τους, πολίτες με ολοκληρωμένη προσωπικότητα και με συνειδητοποίηση του πολιτικού και του ιστορικού ρόλου τους.
Παράλληλα ο εκπαιδευτικός εργάζεται κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, μέσα σε ένα περίπλοκο και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον του οποίου τις αντιθέσεις και αντιφάσεις καλείται συνεχώς να συνθέτει.
Καθίσταται λοιπόν αναγκαία η διαρκής ανανέωση των μορφωτικών προσόντων του εκπαιδευτικού, τόσο από την πλευρά της πολιτείας όσο και από την προσωπική προσπάθειά του.
Ο εκπαιδευτικός είναι και «οργανικός διανοούμενος».

·        Αναδεικνύει ένα ουμανιστικό αξιακό πεδίο.
·        Προάγει την ηθική και αισθητική καλλιέργεια του ανθρώπου.
·        Διερευνά μαζί με τους μαθητές και με τις μαθήτριες την ομορφιά και το νόημα της ζωής.
·        Τροφοδοτεί συστηματικά την έμφυτη τάση του ανθρώπου για αυτογνωσία και ετερογνωσία.
·        Αναδεικνύει τον παιδαγωγικό, τον μορφωτικό και κοινωνικό ρόλο του σχολείου.
·        Εμπνέει και καλλιεργεί μια αγωνιστική στάση ζωής.
Ο μισθός, τα εργασιακά και συνταξιοδοτικά του δικαιώματα, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη πρέπει να αντιστοιχούν στον θεμελιώδη κοινωνικό του ρόλο, στο πολυσύνθετο και πρωταρχικό μορφωτικό του έργο, στην ακτινοβολία του ως παιδαγωγού με βασική αποστολή την εκπαίδευση των νέων.
Ειδικότερα, ο μισθός των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών δεν επιτρέπεται να έχει περιεχόμενο επιδόματος και ουσιαστικά να ενεργεί ως παράγοντας πλήρους απαξίωσης των εκπαιδευτικών. Γιατί αναιρεί πλήρως την εργασιακή τους φυσιογνωμία και επιπλέον αποδομεί τον ίδιο το ρόλο τους.

Είμαστε μια «ανοιχτή δημοκρατική συμπαράταξη»

·        Καλούμε τους καθηγητές και τις καθηγήτριες να «συν-παραταχθούμε» και να πορευτούμε μαζί  στους κοινούς αγώνες για την υπεράσπιση της Δημόσιας και Δωρεάν Παιδείας, για την ουσιαστική μόρφωση των νέων και του λαού μας, για την διεκδίκηση των αιτημάτων του εκπαιδευτικού επαγγέλματος.
·        Επιζητούμε τη συνεισφορά όλων των εκπαιδευτικών.
·        Επιδιώκουμε την κριτική τους στάση.
·        Δεν αποτελούμε καμιά αυθεντία. 
·        Είμαστε μια εκπαιδευτική συμπαράταξη που προάγει την ευρεία αντίληψη, τον γόνιμο διάλογο και που προωθεί τα μικρά και τα μεγάλα ζητήματα της δημόσιας εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού.
·        Δύναμή μας και έμπνευσή μας είναι η συλλογικότητά μας, η διαρκής επεξεργασία των θέσεών μας χωρίς δογματισμούς και η αγωνιστική μας διάθεση.  

Αγωνιζόμαστε για μια δίκαιη κοινωνία, για μια δημοκρατική πολιτεία, για τη χειραφέτηση του ανθρώπου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου