Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2016

ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - Γραμματεία ΠΕΚ Κορίνθου


Συνάδελφοι,
σύμφωνα με το νόμο 4327/2015, κατά τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της Ελλάδας και ειδικότερα της Πελοποννήσου, καταρτίσθηκε ο πρώτος πίνακας στις 23/12/2015, με τον οποίο ορίζονταν δεκτοί και μη δεκτοί υποψήφιοι, καθώς και ο αριθμός των αξιολογήσιμων μορίων τους. Στον πίνακα  αυτό έγιναν δεκτοί για την ΔΙΔΕ Κορινθίας τρεις υποψήφιοι, μεταξύ αυτών και ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συνάδελφος Βασίλης Σαμαράς. Επί αυτού του πίνακα υπήρχε δυνατότητα ενστάσεων στο διάστημα από 23 έως 29/12/2015. Οι ενστάσεις αυτές εξετάστηκαν  στις 4/1/2016, ώστε να καταρτισθεί ο τελικός πίνακας. Στον τελικό πίνακα που δημοσιεύτηκε το βράδυ της ίδιας ημέρας ο συνάδελφος Βασίλης Σαμαράς είχε απορριφθεί, χωρίς να επισημαίνεται στον πίνακα καμιά αιτιολόγηση. Στη φάση όμως αυτή που απορρίφθηκε δεν προβλέπεται δυνατότητα ένστασης. Με αυτό τον τρόπο χωρίς έγγραφη αιτιολόγηση δεν γίνεται δεκτός για την ψηφοφορία και τη συνέντευξη. Σύμφωνα επίσης με τη διαδικασία, δυνατότητα ένστασης προβλέπεται μόνο μετά το πέρας της ψηφοφορίας και της συνέντευξης, στις οποίες δεν θα έχει πάρει μέρος. Κατόπιν εορτής δηλαδή.
Η προφορική αιτιολόγηση (κατόπιν επίσης εορτής), ήταν ότι η προϋπηρεσία του στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας δεν προσμετράται, καθώς δεν αναφέρεται ρητώς στον νόμο, ό οποίος μετρά την προϋπηρεσία γενικά στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο νόμος όμως δεν εξειδικεύει κανένα τύπο σχολικής μονάδας π.χ δημόσιας-ιδιωτικής, τυπικής- μη τυπικής εκπαίδευσης, ειδικά σχολεία, εκκλησιαστικά, μουσικά κ.α Από την άλλη πλευρά με σειρά νόμων, η διδακτική υπηρεσία στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας έχει αναγνωρισθεί και προσμετράται ως υπηρεσία σε σχολεία δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης. Τα σχολεία αυτά χορηγούν απολυτήριο τίτλο Γυμνασίου, με τον οποίο είναι δυνατή η συνέχιση των σπουδών στο Γενικό ή σε Επαγγελματικό Λύκειο. Ο ισχυρισμός επίσης ότι είναι σχολεία και όχι σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καταπίπτει, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ 3 του νόμου 4351/15,: «Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας προσμετράται, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς των λοιπών δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης».


Εδώ δύο ζητήματα προκύπτουν:
Το πρώτο αφορά στη μεθόδευση με την οποία αποκλείεται ένας υποψήφιος, με καταστρατήγηση της διαφάνειας και της ελευθερίας να διαμαρτυρηθεί και να βρει το δίκιο του, καθώς αποκλείεται άμεσα από τη διαδικασία, αφήνοντας τη μόνη δυνατότητα εξέτασης της περίπτωσης στα διοικητικά Εφετεία. Σημειωτέον, ότι με την ίδια μεθόδευση το 2010 είχαν κοπεί μόρια στο συνάδελφο Βασίλη Σαμαρά, ο οποίος τα ανέκτησε μέσω της δικαστικής οδού και τοποθετήθηκε στη θέση του ΔΙΔΕ Κορινθίας, ύστερα από δύο χρόνια. Είναι σαφές, ότι η δικαστική διεκδίκηση απαιτεί χρόνο και εφόσον υπάρξει δικαίωση θα είναι κατόπιν πολλών εορτών.
Το δεύτερο αφορά σε όλους τους συναδέλφους, οι οποίοι αποσπώνται στα Σχολεία Δεύτερης ευκαιρίας και διδάσκουν σύμφωνα με την ειδικότητά τους εκεί, να μην αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία τους στη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν τα σχολεία αυτά, όταν χρειασθεί να διεκδικήσουν μια θέση ευθύνης.
Τέτοιες πραξικοπηματικές μεθοδεύσεις δεν είναι βέβαια νέες, αλλά δεν παύει να μειώνουν τις προσωπικότητες των συναδέλφων και να θίγουν τα δημοκρατικά δικαιώματα. Πιθανά ούτε η Χούντα δεν θα έκρινε, ότι ένας εν ενεργεία διευθυντής Εκπαίδευσης επί τρία χρόνια, δεν είναι κατάλληλος ούτε καν να μπει στον πίνακα των υποψηφίων για να διεκδικήσει την επόμενη θητεία.
Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να πάρει άμεσα θέση και να εξετάσει την αδικία που έγινε σε βάρος του συναδέλφου μας Βασίλη Σαμαρά, και πιθανά πολλών άλλων ανά την Ελλάδα, και να του επιτρέψει τη συμμετοχή του στην ψηφοφορία και στη συνέντευξη.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου