Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2016

Για την διαδικασία επιλογής Δ/ντών Εκπαίδευσης, Γραμματεία ΠΕΚ Ροδόπης - Κομοτηνή, 07-01-2016

Την Τετάρτη 23-12-2015 ανακοινώθηκε από την Περιφ/κή Δ/νση Εκπ/ση Αν. Μακεδονίας και Θράκης ο προσωρινός πίνακας των συμμετεχόντων υποψηφίων Δ/ντών Εκπ/σης, μαζί με τη λίστα των αντικειμενικών τους μορίων.
           Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε τον αποκλεισμό από τη διαδικασία του τωρινού Δ/ντή Εκπ/σης Ροδόπης Μούχτση Θεόδωρου. Το αρμόδιο πενταμελές συμβούλιο προχώρησε στον παραπάνω αποκλεισμό από τα επόμενα βήματα της διαδικασίας επιλογής ( ψηφοφορία Δ/ντών – Υποδ/ντών σχολικών μονάδων και συνέντευξη από το αρμόδιο συμβούλιο), με τον ισχυρισμό ότι δεν είχε σημειωθεί στην αίτηση του ενδιαφερόμενου προτίμηση επιλογής κάποιας Δ/νσης Εκπ/σης.
          Ο ισχυρισμός είναι έωλος, διότι οι νυν Δ/ντές Εκπ/σης είναι υποχρεωμένοι, σύμφωνα με το νόμο, να συμπεριλάβουν στις προτιμήσεις τους, τουλάχιστον, τη Δ/νση Εκπ/σης στην οποία ήδη υπηρετούν.
         Επομένως η υποβληθείσα αίτηση είναι δεδομένο ότι αφορούσε τη ΔΙΔΕ ΡΟΔΟΠΗΣ. Το συμβούλιο, όμως, δημιούργησε μια αιτία αποκλεισμού, που δεν υπήρχε, για ανεξήγητους λόγους. Η δε άρνηση να δεχθεί την επιλογή ( 04-01-2016 ), έστω και στην αίτηση θεραπείας, που υπεβλήθη, δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά. Αντί, λοιπόν, στο πλαίσιο καλής πίστης και χρηστής διοίκησης να θεωρήσει ότι είναι νομότυπη η υποψηφιότητα του τωρινού Δ/ντή Εκπ/σης Ροδόπης, προχώρησε σε μια άκρως αυστηρή και τυπολατρική προσέγγιση του νόμου, που δημιουργεί ζωηρές αμφιβολίες για την κρίση και τα κριτήρια με τα οποία έκρινε το συμβούλιο.
        Στην πραγματική δημοκρατική διαδικασία τα αρμόδια συμβούλια επιλογής Δ/ντών Εκπ/σης πρέπει να λειτουργούν πέρα από τυπολατρίες και σχολαστικισμούς, σεβόμενα τα βήματα της διαδικασίας επιλογής και την προσωπικότητα των στελεχών Εκπαίδευσης.
        Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι ο εν λόγω αποκλεισθείς υποψήφιος υπηρέτησε και υπηρετεί την εκπαίδευση στο Ν. Ροδόπης για 34 συναπτά έτη ως απλός εκπαιδευτικός, αλλά και από διάφορες θέσεις ευθύνης ( Περιφ/κός Δ/ντής Εκπ/σης, Δ/ντής Εκπ/σης, Δ/ντής Ι.Ε.Κ, Δ/ντής σχολικής μονάδας ), προσφέροντας τον καλύτερο εαυτό του για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και για την αγαστή συνεργασία με τους υφισταμένους του.
       Ας μην τρέφουμε αυταπάτες, η σπουδή και ο τρόπος οργάνωσης της διαδικασίας επιλογής Δ/ντών Εκπ/σης από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ είναι αποκαλυπτικός των προθέσεων για έλεγχο των εκπαιδευτικών στελεχών και της εκπαιδευτικής πολιτικής που πρόκειται να εφαρμόσουν το επόμενο διάστημα.


ΚΟΜΟΤΗΝΗ  07-01-2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου