Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

Υποβάθμιση Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Αθήνα, 16-11-2015Φτάνει πια

Την ώρα που η κυβέρνηση αναζητεί πόρους – φόρους απομυζώντας καθημερινά τον Ελληνικό λαό μας αποδεικνύει ότι αδυνατεί να διαχειριστεί προγράμματα των οποίων η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί από το 2014.
Δυστυχώς η υποβάθμιση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης συνεχίζεται. Η διάκριση σε βάρος των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. σε σχέση με τους μαθητές των Γενικών Λυκείων παρουσιάζεται για ακόμη μία φορά. Το Υπουργείο Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουρισμού με την υπ΄αρίθ.19624-10/11/2015 απόφαση, ανακαλεί την απόφαση ένταξης της πράξης "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ", η οποία εγκρίθηκε με αριθ. πρωτ. 25053 04/12/2014 και έμελλε να χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 2.630.000 ευρώ.
Η απόφαση ανάκλησης της Π.Δ.Σ. στα ΕΠΑ.Λ. στηρίζεται σε ισχυρισμούς περί ελλείψεως επαρκούς θεσμικού πλαισίου και σημαντικών αποκλίσεων στα χρονοδιαγράμματα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υλοποιηθεί η πράξη. Το γεγονός αυτό δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα – ανικανότητα διαχείρισης των κονδυλίων ΕΣΠΑ από το Υπουργείο Παιδείας, καθώς επίσης και αν η συγκεκριμένη ανάκληση αποτελεί μέρος της στρατηγικής που ακολουθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση.
Ως Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών πιστεύουμε ότι η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση αποτελεί τον βασικό μοχλό για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας  και οποιαδήποτε υποβάθμισή της δεν εξυπηρετεί το μέλλον της χώρας.
  Οι βασικές θέσεις της ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση :   
1.      Ένας μόνο τύπος σχολείου Τεχνικής Εκπαίδευσης. Να ενσωματωθούν σε αυτό όλοι οι τομείς και οι ειδικότητες που υφίστανται σήμερα και, εάν κρίνεται αναγκαίο, να δημιουργηθούν και νέες ειδικότητες. Να περάσουν στον έλεγχο του Υπουργείου Παιδείας όλες οι φορείς που παρέχουν Τεχνική Εκπαίδευση και που τώρα υπάγονται σε άλλα υπουργεία.
2.      Μετά από τριετή φοίτηση ο απόφοιτος να λαμβάνει απολυτήριο λυκείου και πτυχίο ειδικότητας το οποίο θα είναι ισότιμο με το πτυχίο επιπέδου 3 που προβλέπεται στην περίπτωση γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992.
3.      Λειτουργία μεταδευτεροβάθμιων τμημάτων εξειδίκευσης (4ο έτος) Τεχνικής Εκπαίδευσης, διάρκειας ενός σχολικού έτους με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, προσφέροντας ταυτόχρονα ανώτερο τίτλο αποφοίτησης. Η επιτυχής πιστοποίηση σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να οδηγεί στη δυνατότητα εγγραφής σε Τ.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας.
4.      Μείωση του ορίου των μαθητών (από 12 σε 10) για ύπαρξη δεύτερου εκπαιδευτικού στα εργαστηριακά μαθήματα. Σε ειδικότητες με εργαστηριακά μαθήματα όπου πρέπει να υπάρχει πληρέστερη εποπτεία των μαθητών μετά τον 22ο μαθητή να υπάρχει και τρίτος εκπαιδευτικός στην τάξη.
5.      Διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της τεχνικής εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, βιβλίων και εξοπλισμού εργαστηρίων. 
6.      Να επανακαθοριστούν άμεσα τα επαγγελματικά δικαιώματα για όλες τις ειδικότητες.
7.      Να αυξηθεί ο αριθμός θέσεων για τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ. στα τμήματα των Τ.Ε.Ι. με συναφές αντικείμενο σπουδών.
 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου